De drainerende lijngoot voor fietstunnels

Problemen bij een fietstunnel in Almere. Grondwater vindt een uitweg tussen de aansluiting van de tunnelbak en het fietspad en loopt vanaf de bovenkant de tunnelbak in. Dit veroorzaakt een natte hellingbaan. In de winter zorgt het opvriezende grondwater voor problemen want bij temperaturen onder nul ontstaat er een ijsbaan.

Drainerende lijngoot lost het probleem op

Het drukverschil die de tunnelbak in de bodem veroorzaakt is de oorzaak van probleem.

Grondwater vindt een uitweg tussen de aansluiting van de tunnelbak en het fietspad en loopt vanaf de bovenkant de tunnelbak in. Dit veroorzaakt een natte hellingbaan. In de winter zorgt het opvriezende grondwater voor problemen want bij temperaturen onder nul ontstaat er een ijsbaan.

Drainerende lijngoot lost het probleem op

In de tekening ziet u geplaatste drainerende lijngoot. De lijngoot is een bak vervaardigd uit PP, waarin in de zijkant gaten geboord zijn. Het grondwater stroomt door de gaten en wordt via een kolk afgevoerd naar het riool.

Drainage lijngoot met zandfilter

Drainage lijngoot met zichtbaar de gaten waardoor het graondwater de goot instroomt.